Wat geloven wij ?

 

 

Evangelische Kerk Brasschaat

Wij geloven in de drie-eenheid van God : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Centraal in ons geloof staat Jezus Christus. Wij geloven dat Hij God is en door de Vader naar ons gestuurd werd om mens te worden onder de mensen.

 

Wij geloven dat Hij , om ons met God te verzoenen , gekruisigd en gestorven is , dat Hij is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel.

 

Wij geloven dat ieder mens die gelooft dat Christus voor zijn zonden gestorven is , de Heilige Geest ontvangt en met de Vader verzoend is.

 

Wij geloven dat de bijbel alleen het onfeilbare woord van God is. Wij geloven dat de bijbel gezag heeft op alle terreinen van ons leven.

 

Uit dankbaarheid voor onze verlossing willen we leven naar het voorbeeld van Jezus. Daarom willen we het evangelie bekend maken, mensen leiden tot een persoonlijke relatie met God door zijn zoon Jezus Christus en hen vormen tot zijn volgelingen.