Welke activiteiten zijn er ?

 

 

Evangelische Kerk Brasschaat

Eredienst

 

Elke zondag om 10:00 uur is er een eredienst, deze samenkomst bestaat uit:

 

  • Samen zingen en bidden: De liederen worden begeleid door een muziekgroep met allerlei instrumenten.
  • Toespraak: er worden een tekst uit de Bijbel gelezen en die wordt uitgelegd
  • Uitwisseling: soms vertellen mensen wat hun geloof voor hen betekent in hun leven van elke dag, over zendingsactiviteiten waar ze aan deelnemen, hoe God hun gebed verhoord heeft,...
  • Het 'Avondmaal': elke 2e en 4e zondag van de maand herdenken we het lijden en sterven van Jezus met een viering van het Avondmaal. Degenen die geloven dat ze door Jezus vergeving van hun zonden hebben ontvangen, mogen daaraan deelnemen.
  • kindersamenkomst: tijdens de eredienst worden de kinderen apart genomen voor een aan hun leeftijd aangepast programma waarin ze liedjes zingen, naar een bijbelverhaal luisteren, spelletjes spelen, knutselen, enz...
  • Kindercreche: de allerkleinsten worden opgevangen in een aparte ruimte met het nodige speelgoed en verzorgingsmogelijkheden.
  • Koffie : na afloop van de samenkomst is er tijd om met elkaar na te praten bij een kopje koffie.

 

Vanwege de BijbelExpo zullen de diensten op 4 en 11 februari doorgaan in GILO-kaart in de refter, ingang langs de MiddelKaart. Er is parkeerplaats op het plein.

 

 

Bijbelstudie

 

Wekelijks op woensdagavond om 19.30 uur lezen we met elkaar in de Bijbel en bespreken hoe we het praktisch in onze situatie kunnen toepassen.

 

 

Beginbijbelstudie

 

Op aanvraag wordt de kern van het christelijk geloof uitgelegd in een reeks van vijf lessen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: Is de bijbel betrouwbaar? Wie is Jezus Christus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Hoe kun je een persoonlijke relatie met God krijgen?

 

 

Jeugdwerk

 

Voor jongeren is er een programma voorzien waarbij ontspanningsactiviteiten en uitleg van teksten uit de Bijbel elkaar afwisselen.

 

 

Speciale samenkomsten

 

Wij vieren een aantal christelijke feestdagen (Kerstfeest, Pasen, Pinksteren) met een speciale gezinssamenkomst waarvoor we ook familie en vrienden uitnodigen.

 

Doopdienst: op aanvraag kunnen mensen die Jezus Christus erkennen als hun Verlosser en Heer gedoopt worden door volledige onderdompeling in water.

 

Startzondag: Begin september is er een speciale gezinszondag waarin we aan een nieuw jaar beginnen.

 

Naast deze vaste activiteiten organiseren we af en toe een bijzondere activiteit. We maken die bekend via advertenties in o.a. de Brasschaatse Film en via deze site